Xin vui ḷng đọc qua quy định sử dụng diễn đàn của chúng tôi trước khi bạn tham gia vào quá tŕnh chia sẻ kiến thức.

1.Diễn đàn sinh viên là nơi chia sẻ tri thức, hỗ trợ học tập, nghiên cứu, nghiêm cấm post các bài, h́nh ảnh, video… có nội dung đồi trụy, phản động làm phương hại đến lợi Tổ quốc, lợi ích của cộng đồng học tập.

2. Các bài viết tiếng Việt phải đảm bảo có dấu. Không sử dụng tiếng lóng, ngôn chữ chát.

3. Các tài liệu do thành viên đưa lên nếu là sưu tầm phải được ghi rơ nguồn, tài liệu trích dẫn (nếu có thể), nếu không th́ ghi là "Sưu tầm".

4. Người dùng có trách nhiệm sử dụng nick một cách lành mạnh, không sử dụng tên của các danh nhân văn hóa, người nổi tiếng hoặc tên các vị lănh đạo nhà nước... làm nick.

5. Các bài post phải
đúng nội dung, đúng chuyên mục, các tiêu đề hỏi đáp phải rơ ràng. Không sử dụng những từ ngữ chung chung như help me, giúp với, giải giùm...Chúng tôi có quyền xóa các bài không phù hợp mà không cần thông báo trước.

6. Không b́nh luận (comment) theo kiểu spam, b́nh luận không ăn nhập với nội dung bài viết, làm loăng nội dung trao đổi.

7. Không post các bài quảng cáo có nội dung không rơ ràng, không phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và đời sống học tập.

8. Không được phép có những lời lẽ khiếm nhă, xúc phạm đến các thành viên khác. Không sử dụng diễn đàn làm nơi nói xấu các cá nhân, tổ chức khác.

9. Ban quản trị có quyền biên tập, chuyển mục, xóa, sửa những bài viết chưa phù hợp, có quyền cấm (ban) nick các thành viên vi phạm, có quyền gửi thông tin của thành viên cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

10. Diễn đàn không quá g̣ bó chữ kí của các bạn. Tuy nhiên, chúng tôi đă có riêng 1 box dành cho các bạn quảng cáo, v́ vậy những chữ kí mang tính chất quảng cáo: kết link đến trang web khác, các trang web đồi trụy, trang web cá nhân... có thể sẽ được thay đổi để phù hợp với diễn đàn kiến thức.