Xin vui lng đọc qua quy định sử dụng diễn đn của chng ti trước khi bạn tham gia vo qu trnh chia sẻ kiến thức.

1.Diễn đn sinh vin l nơi chia sẻ tri thức, hỗ trợ học tập, nghin cứu, nghim cấm post cc bi, hnh ảnh, video… c nội dung đồi trụy, phản động lm phương hại đến lợi Tổ quốc, lợi ch của cộng đồng học tập.

2. Cc bi viết tiếng Việt phải đảm bảo c dấu. Khng sử dụng tiếng lng, ngn chữ cht.

3. Cc ti liệu do thnh vin đưa ln nếu l sưu tầm phải được ghi r nguồn, ti liệu trch dẫn (nếu c thể), nếu khng th ghi l "Sưu tầm".

4. Người dng c trch nhiệm sử dụng nick một cch lnh mạnh, khng sử dụng tn của cc danh nhn văn ha, người nổi tiếng hoặc tn cc vị lnh đạo nh nước... lm nick.

5. Cc bi post phải
đng nội dung, đng chuyn mục, cc tiu đề hỏi đp phải r rng. Khng sử dụng những từ ngữ chung chung như help me, gip với, giải gim...Chng ti c quyền xa cc bi khng ph hợp m khng cần thng bo trước.

6. Khng bnh luận (comment) theo kiểu spam, bnh luận khng ăn nhập với nội dung bi viết, lm long nội dung trao đổi.

7. Khng post cc bi quảng co c nội dung khng r rng, khng phục vụ cho việc học tập, nghin cứu v đời sống học tập.

8. Khng được php c những lời lẽ khiếm nh, xc phạm đến cc thnh vin khc. Khng sử dụng diễn đn lm nơi ni xấu cc c nhn, tổ chức khc.

9. Ban quản trị c quyền bin tập, chuyển mục, xa, sửa những bi viết chưa ph hợp, c quyền cấm (ban) nick cc thnh vin vi phạm, c quyền gửi thng tin của thnh vin cho cc cơ quan chức năng khi c yu cầu.

10. Diễn đn khng qu g b chữ k của cc bạn. Tuy nhin, chng ti đ c ring 1 box dnh cho cc bạn quảng co, v vậy những chữ k mang tnh chất quảng co: kết link đến trang web khc, cc trang web đồi trụy, trang web c nhn... c thể sẽ được thay đổi để ph hợp với diễn đn kiến thức.