Theo tổng hợp của ban xt tuyển Cao đẳng Dược H Nội năm 2019 — Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, điểm thi nghề chỉ được cộng cho th sinh vo điểm xt tốt nghiệp THPT (điểm cộng ny được gọi l điểm khuyến khch) v khng được cộng vo điểm xt tuyển đại học.

Cch tnh điểm xt tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 mới nhất dự kiến như sau:


Cộng điểm khuyến khch thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 như thế no?

Đối tượng cộng điểm khuyến khch: Học sinh Gio dục Trung học phổ thng, học vin Gio dục thường xuyn trong diện xếp loại hạnh kiểm, học vin Gio dục thường xuyn tham gia học đ̀ng thời chương trình trung ćp ḱt hợp với chương trình văn hóa theo chương trình Gio dục thường xuyn ćp THPT có Gíy chứng nhận ngh̀, Bằng t́t nghiệp trung ćp do sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy ngh̀, các cơ sở giáo dục ngh̀ nghiệp ćp trong thời gian học THPT.
  • Cộng 2 điểm đối với Giấy chứng nhận nghề loại Giỏi; Bằng Trung cấp loại Giỏi v xuất sắc.
  • Cộng 1,5 điểm đối với Giấy chứng nhận nghề loại Kh; bằng Trung cấp loại Kh v Trung bnh Kh.
  • Cộng 1 điểm đối với loại Trung bnh.
Nguồn: Điểm nghề c được cộng vo điểm đại học khng?