Th sinh muốn học Lin thng Cao đẳng Dược H Nội cần nắm được những giấy tờ trong bộ hồ sơ thi tuyển Lin thng cũng như biết được địa chỉ v điều kiện thi tuyển trong năm 2019.

Điều kiện thi tuyển Lin thng Cao đẳng Dược H Nội năm 2019 l g?

Trong hệ thống ngnh Y tế Việt Nam, ngnh Dược l một trong những ngnh c vai tr nng cốt trong việc nng cao chất lượng cũng như sức khỏe của người dn. Thực tế nguồn nhn lực Dược sĩ tại Việt Nam vẫn c hạn chế về cả số lượng v chất lượng, Dược sĩ trnh độ trung cấp cn chiếm đa số. Để nng cao chất lượng cc dịch vụ Y tế, Bộ Y tế đ c thng tư chuẩn ha cn bộ ngnh Y tế yu cầu trnh độ tối thiểu l cao đẳng. Theo đ Dược sĩ Trung cấp cần chủ động học tập nng cao chất lượng chuyn mn cũng như tay nghề để đp ứng yu cầu trong thời đại đổi mới.Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thực hiện chủ trương chuẩn ha cn bộ y tế của Bộ Y tế, theo đ trường tuyển sinh Lin thng Cao đẳng Dược H Nội năm 2019 với thời gian ngắn, chi ph học tập tiết kiệm.


Đối tượng đủ điều kiện nộp hồ sơ Lin thng Cao đẳng Dược tại H Nội 2019 l những th sinh đ tốt nghiệp Trung cấp Dược hoặc tốt nghiệp trung cấp ở một trong cc ngnh thuộc nhm ngnh sức khỏe v c chứng chỉ chuyển đổi ngnh Dược.

Thời gian học Lin thng Cao đẳng Dược l 1,3 năm, những trường hợp th sinh lin thng cho ngnh m chưa c chứng chỉ chuyển đổi ngnh Dược th thời gian học sẽ cộng thm 3 thng học chuyển đổi.

Hồ sơ học Lin thng Cao đẳng Dược H Nội năm 2019

Th sinh cần chuẩn bị hồ sơ học Lin thng Cao đẳng Dược H Nội năm 2019 gồm những giấy tờ như sau:

Phiếu đăng k dự thi lin thng Cao đẳng Y Dược;

Chứng chỉ chuyển đổi ph hợp với chuyn ngnh dự tuyển (đối với cc th sinh đăng k dự thi khng đng chuyn ngnh đo tạo đ tốt nghiệp);

Bản photo bằng tốt nghiệp Trung cấp v tương đương (c cng chứng);

Bản photo sổ học tập/bảng điểm Trung cấp (c cng chứng);

02 phong b dn tem thư v ghi đầy đủ họ tn, địa chỉ, điện thoại lin hệ của th sinh.

04 ảnh cỡ 46, ảnh chụp khng qu 6 thng. Mặt sau ảnh ghi họ tn, ngy sinh, nơi sinh;

02 Bản bằng tốt nghiệp THPT

Khi chuẩn bị xong hồ sơ tuyển sinh Lin thng Cao đẳng Dược, cc bạn hy gửi về địa chỉ: Cao đẳng Y Dược H Nội - Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Phòng đo tạo 506 T̀ng 5, nhà N2 Ś 49 Thái Thịnh Q. Đ́ng Đa Hà Nội (Cơ sở đo tạo bn trong Bệnh viện Chm cứu trung ương). Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 024.85.895.895 0948.895.895.