Cơ hội nghề nghiệp khi học ngành Xét nghiệm Y học tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
Hiện nay, cùng với với sự phát triển của các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân đang dẫn đến sự thiếu hụt nhân lực ngành Xét nghiệm Y học một cách trầm trọng, đă mở ra nhiều cơ hội cho những người được đào tạo ngành Xét nghiệm y học, nhất là cử nhân ngành Xét nghiệm y học bậc cao đẳng, đại học.


Trong chương tŕnh đào tạo Cao đẳng Xét nghiệm Y học, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur trang bị cho sinh viên những kiến thức đầy đủ nhất theo quy định như kiến thức đại cương; kiến thức cơ sở ngành; kiến thức chuyên môn; kỹ năng thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu chuyên ngành. Đồng thời, Nhà trường luôn luôn tạo điều kiện cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm, áp dụng các kiến thức chuyên ngành và y đức đă học vào thực tiễn.


Điểm chuẩn ngành Xét nghiệm Y học năm 2018 như thế nào?


Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur năm 2018 tuyển sinh Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học với điều kiện thí sinh chỉ cần thi đỗ tốt nghiệp THPT.Như vậy thí sinh chỉ cần đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp THPT là được theo học tại trường, lựa chọn vào học ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur có thể nói là sự lựa chọn đúng đắn của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Đào tạo Cao đẳng Xét nghiệm Y học lư thuyết gắn liền với thực hành


Tuyển sinh Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học năm 2018


Đặc biệt, trong quá tŕnh học tập tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, cùng với học lư thuyết, sinh viên c̣n được thực hành, thực tập với thời lượng phù hợp trên thiết bị công nghệ hiện đại, tân tiến của nhà trường và các cơ sở khám chữa bệnh uy tín. Chính v́ vậy, sinh viên ra trường đảm bảo được chất lượng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường, có nhiều thuận lợi trong việc t́m kiếm việc làm ở những vị trí thu nhập cao.