Cơ hội nghề nghiệp khi học ngnh Xt nghiệm Y học tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
Hiện nay, cng với với sự pht triển của cc bệnh viện, cơ sở khm chữa bệnh cng lập v tư nhn đang dẫn đến sự thiếu hụt nhn lực ngnh Xt nghiệm Y học một cch trầm trọng, đ mở ra nhiều cơ hội cho những người được đo tạo ngnh Xt nghiệm y học, nhất l cử nhn ngnh Xt nghiệm y học bậc cao đẳng, đại học.


Trong chương trnh đo tạo Cao đẳng Xt nghiệm Y học, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur trang bị cho sinh vin những kiến thức đầy đủ nhất theo quy định như kiến thức đại cương; kiến thức cơ sở ngnh; kiến thức chuyn mn; kỹ năng thực hiện cc kỹ thuật chuyn su chuyn ngnh. Đồng thời, Nh trường lun lun tạo điều kiện cho sinh vin tch lũy kinh nghiệm, p dụng cc kiến thức chuyn ngnh v y đức đ học vo thực tiễn.


Điểm chuẩn ngnh Xt nghiệm Y học năm 2018 như thế no?


Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur năm 2018 tuyển sinh Cao đẳng Kỹ thuật Xt nghiệm Y học với điều kiện th sinh chỉ cần thi đỗ tốt nghiệp THPT.Như vậy th sinh chỉ cần đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp THPT l được theo học tại trường, lựa chọn vo học ngnh Kỹ thuật Xt nghiệm Y học tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur c thể ni l sự lựa chọn đng đắn của thanh nin Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Đo tạo Cao đẳng Xt nghiệm Y học l thuyết gắn liền với thực hnh


Tuyển sinh Cao đẳng Kỹ thuật Xt nghiệm Y học năm 2018


Đặc biệt, trong qu trnh học tập tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, cng với học l thuyết, sinh vin cn được thực hnh, thực tập với thời lượng ph hợp trn thiết bị cng nghệ hiện đại, tn tiến của nh trường v cc cơ sở khm chữa bệnh uy tn. Chnh v vậy, sinh vin ra trường đảm bảo được chất lượng đp ứng nhu cầu nguồn nhn lực của thị trường, c nhiều thuận lợi trong việc tm kiếm việc lm ở những vị tr thu nhập cao.