Với những ưu điểm và hiệu quả mà nó mang lại, ngành Vật lư trị liệu Phục hồi đă nhanh chóng khẳng định được vai tṛ của ḿnh trong Y học hiện đại và được nhiều người lựa chọn.

Cơ hội việc làm khi học ngành Vật lư trị liệu PHCN.

Mặc dù là ngành học ra đời sau nhưng ngành Vật lư trị liệu đă nhanh chóng được khẳng định trong công tác khám chữa bệnh. Đây cũng là ngành học giàu tiềm năng phát triển, tuy nhiên số trường tuyển sinh ngành Vật lư trị liệu Phục hồi chức năng chưa nhiều nên nguồn nhân lực c̣n hạn chế. Sinh viên sau khi tốt nghiệp đều có thể dễ dàng t́m được việc làm tại các bệnh viện, cơ sở Y tế hoặc tự tạo việc làm cho chính ḿnh, ngoài ra khi học ngành này bạn có thể mở Spa chuyên về Vật lư trị liệu với điều kiện là có giấy phép kinh doanh.
Tuyển sinh ngành Vật lư trị liệu năm 2018 hệ chính quy


Tuyển sinh ngành Vật lư trị liệu và Phục hồi chức năng hệ Cao đẳng chính quy.
Căn cứ theo chỉ tiêu được giao năm 2018, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tuyển sinh Cao đẳng Vật lư trị liệu – PHCN theo h́nh thức xét tuyển thẳng thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, không phân biệt tổ hợp môn thi.


Thời gian đào tạo Cao đẳng chính quy là 3 năm, sau khi tốt nghiệp sinh viên được Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cấp bằng Cao đẳng chính quy ngành Kỹ thuật Vật lư trị liệu.


Nguồn: http://yduochn.com.vn/