Nhiều th sinh muốn đăng k học Cao đẳng Xt nghiệm Y học nhưng chưa biết r về ngnh nghề. Ban Tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược xin gửi đến th sinh một số thng tin về ngnh nghề như sau.

Thời gian đo tạo Cao đẳng Xt nghiệm Y học.

Thời gian đo tạo Cao đẳng Xt nghiệm hệ chnh quy tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur l 3 năm. Thng tin tuyển sinh năm 2017 th sinh c thể truy cập vo website của Nh trường tại http://caodangduochoc.edu.vn/ để cập nhật sớm nhất.

Tuyển sinh Cao đẳng Xt nghiệm H Nội năm 2017


Học ngnh Xt nghiệm Y học ra trường lm g?
  • Sau khi ra trường, Kỹ thuật vin xt nghiệm Y học sẽ lm việc tại cc bệnh viện, phng khm, cơ sở Y tế với những cng việc cụ thể như:
  • Lấy mẫu bệnh phẩm tại giường cho bệnh nhn chăm sc cấp 1 v cc trường hợp xt nghiệm đặc biệt.
  • Thực hiện cc kỹ thuật xt nghiệm lm sng thng thường v ứng dụng những kỹ thuật, cng nghệ mới trong hoạt động chuyn ngnh xt nghiệm Y học.
Th sinh c thể xem thm chi tiết tại bi viết: Cao đẳng Xt nghiệm Y học học mấy năm ra trường lm g?