Bộ Lao động – Thương Binh và Xă hội sau khi nhận chuyển giao quyền quản lư nhà nước đối với các trường trung cấp, cao đẳng, đă công bố dự thảo quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu.


Trường Cao đẳng Y Dược sẽ được tuyển sinh quang năm

Điểm mới khi các trường Cao đẳng Y Dược về Bộ LĐTB&XH quản lư th́ thời gian tuyển sẽ không giới hạn, c̣n trước đây Bộ GD và ĐT sẽ giới hạn tuyển sinh từ tháng 8 đến tháng 11.

Năm 2017 các Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội hay các tỉnh thành phố khác sẽ tuyển sinh và đào tạo theo quy chế do Bộ LĐTBXH trên cơ sở kế thừa, bổ sung các quy định từ trước, chỉ thay đổi kiện toàn cho hoàn chỉnh hơn.

Phương thức tuyển sinh Trường cao đẳng Y Dược năm 2017 như thế nào?

Như dự thảo này th́ Bộ LĐTB&XH quy định các trường vẫn có thể tuyển sinh theo các phương thức như xét kết quả THPT quốc gia, xét điểm học bạ hoặc tổ chức thi tuyển.
Một số trường như: Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, CĐ y tế Hà Nội, CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, CĐ Nghề TP HCM… cho biết để tránh gây xáo trộn, năm 2017 vẫn tuyển sinh theo phương thức như năm 2016 và tuân thủ quy chế mới.