Conversation Between tratnv and thjinhdt1

1 Visitor Messages

  1. Ad ơi cho ḿnh hỏi...lịch học chuyển đổi lớp Kết toán doanh 03 Sau khi thi Chuyển đổi môn KTTC là như thế nào vậy...ko thấy thông báo ǵ? thi xong đk nghỉ mấy buổi hay thế nào vậy?
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1

Truc tiep xo so, Ket qua xo so