Conversation Between tratnv and thjinhdt1

1 Visitor Messages

  1. Ad ơi cho mnh hỏi...lịch học chuyển đổi lớp Kết ton doanh 03 Sau khi thi Chuyển đổi mn KTTC l như thế no vậy...ko thấy thng bo g? thi xong đk nghỉ mấy buổi hay thế no vậy?
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1

Truc tiep xo so, Ket qua xo so